אודות   אופן הזמנת פעילות ונהלים   צור קשר

לתשומת ליבכם, שנת תקציב התפריט נסתיימה ולא ניתן להגיש טפסי בקשה לשנה זו.
ניתן לשלוח דוח ביצוע + חשבוניות מקוריות בדואר או בדואר רשום בלבד וזאת עד 15/12/20 בלבד.
לאחר מועד זה-15/12/20 לא תתאפשר קבלת חשבוניות ולא יאושרו תשלומים ,אנא הקפידו !

 
 
 
תפריט בית ספרי