אודות   אופן הזמנת פעילות ונהלים   צור קשר

לידיעתכם , שנת הפעילות במסגרת התפריט הבית ספרי 2019 נסתיימה ולא ניתן להגיש יותר טפסי בקשה.

לאחר ביצוע הפעילות ,ניתן לשלוח דוח ביצוע בצירוף החשבוניות המקוריות + רשימת המשתתפים בפעילות עד ה 15/9 בלבד.

שימו לב לאחר מועד זה , לא יתקבלו חשבוניות והקרן לא תממן את הפעילויות שבוצעו וטרם נשלחו בגינן חשבוניות . נא הזדרזו.

בשל עומס פניות , יש להימנע מלהתקשר למשרדי הקרן ,
לקבלת מענה מהיר ויעיל בכל נושא ( ברור תקציב ושאלות כלליות )
יש לשלוח פנייה ב"צור קשר " שמופיע בהמשך
והתשובה תתקבל באופן מיידי עד לסוף יום הפנייה

 
 
 
תפריט בית ספרי