אודות   אופן הזמנת פעילות ונהלים   צור קשר

בעקבות משבר הקורונה ,אנו שמחים להודיעכם כי הרחבנו את מועדי משלוח הטפסים ומועדי ביצע הפעילויות בכדי לאפשר לעובדי ההוראה לנצל את תקציב "התפריט הבית ספרי" ככל שניתן. להלן המועדים המעודכנים:
טפסי בקשה –ניתן לשלוח עד 15/9/20 לכל המאוחר .
לבצע פעילויות –ניתן עד 11/10/20 .
לשלוח חשבוניות -ניתן עד ל 30/10/20 ולא יאוחר מכך .
שימו לב לאחר מועדים אלו, לא ניתן יהיה לנצל את תקציב התפריט הבית ספרי לשנת 2020.

אנו שמחים לבשר לכם כי התפריט הבית ספרי 2020 שוב יוצא לדרך!

לאחר קבלת הודעת התקציב אשר הועמד לרשותכם ,הנכם מוזמנים לעיין באוגדן "התפריט הבית ספרי " אשר נערך עבורכם ולהזמין פעילות או לחילופין לבחור בפעילות שאינה מהאוגדן.

כל טפסי הבקשה מעודכנים באתר - טופס הבקשה לפעילות מהאוגדן ,טופס הבקשה לפעילות יזומה (שאינה מהאוגדן) ,טופס איגום וספח הצהרה לתיכוניים –יש לשלוח טפסים רק באמצעות האתר ולא בדואר.

יש לשלוח את טופס הבקשה עד ל 15.9.20 לכל המאוחר ,מומלץ לשלוח טופס בקשה בהקדם.

יש להמתין לאישור הבקשה מהקרן אשר ישלח אליכם במייל, אין לבצע פעילות לפני קבלתו.

מיד לאחר ביצוע הפעילות, יש לשלוח אלינו את דוח ביצוע הפעילות בצירוף המסמכים הנלווים.

לפרטים נוספים יש לעיין בלשונית אופן הזמנת הפעילות ונהלים, אשר מופיע באתר.

אנו מאחלים לכם פעילות פורייה ומהנה!

 
 
 
תפריט בית ספרי