אודות   אופן הזמנת פעילות ונהלים   צור קשר

התפריט הבית ספרי שוב יצא לדרך !
בימים הקרובים ישלח אליכם אוגדן התפריט הבית ספרי והודעה על התקציב השנתי /2019 העומד לרשותכם .
הנכם מוזמנים לבחור בפעילות ,למלא טופס בקשה מקוון (מהאוגדן /שלא מהאוגדן) להמתין לאישור הקרן ולצאת לפעילות .
את טופס הבקשה יש להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30.6.19 .
פעילות מהנה!

לנוחיותכם ,כל טפסי הבקשה מרוכזים באתר .

לתשומת ליבכם , לאחר משלוח טופס הבקשה לאישור הקרן –לא ניתן להגיש טופס בקשה נוסף לפעילות !

 
 
 
תפריט בית ספרי