אודות   אופן הזמנת פעילות ונהלים   צור קשר

בעקבות משבר הקורונה ,אנו שמחים להודיעכם כי הרחבנו את מועדי משלוח הטפסים ומועדי ביצע הפעילויות בכדי לאפשר לעובדי ההוראה לנצל את תקציב "התפריט הבית ספרי" ככל שניתן. להלן המועדים המעודכנים:
טפסי בקשה –ניתן לשלוח עד 15/9/20 לכל המאוחר .
לבצע פעילויות –ניתן עד 11/10/20 .
לשלוח חשבוניות -ניתן עד ל 30/10/20 ולא יאוחר מכך .
שימו לב לאחר מועדים אלו, לא ניתן יהיה לנצל את תקציב התפריט הבית ספרי לשנת 2020.

אנו שמחים לבשר לכם כי התפריט הבית ספרי 2020 שוב יוצא לדרך!

לאחר קבלת הודעת התקציב אשר הועמד לרשותכם ,הנכם מוזמנים לעיין באוגדן "התפריט הבית ספרי " אשר נערך עבורכם ולהזמין פעילות או לחילופין לבחור בפעילות שאינה מהאוגדן.

כל טפסי הבקשה מעודכנים באתר - טופס הבקשה לפעילות מהאוגדן ,טופס הבקשה לפעילות יזומה (שאינה מהאוגדן) ,טופס איגום וספח הצהרה לתיכוניים –יש לשלוח טפסים רק באמצעות האתר ולא בדואר.

יש לשלוח את טופס הבקשה עד ל 15.9.20 לכל המאוחר ,מומלץ לשלוח טופס בקשה בהקדם.

יש להמתין לאישור הבקשה מהקרן אשר ישלח אליכם במייל, אין לבצע פעילות לפני קבלתו.

מיד לאחר ביצוע הפעילות, יש לשלוח אלינו את דוח ביצוע הפעילות בצירוף המסמכים הנלווים.

לפרטים נוספים יש לעיין בלשונית אופן הזמנת הפעילות ונהלים, אשר מופיע באתר.

אנו מאחלים לכם פעילות פורייה ומהנה!

 
 
 
שאלות נפוצות
 

1. כיצד ניתן לדעת מהו התקציב העומד לרשתנו?
במהלך חודש ינואר נשלחת הודעת תקציב למוסד החינוכי, במידה ולא קיבלתם את ההודעה ניתן לברר זאת על ידי שליחת "צור קשר" וציון סמל המוסד.

2. איך מגישים בקשה לפעילות?
יש להיכנס לאתר התפריט הבית ספרי.
אם הנכם בית ספר יסודי/ רכזת גננות-יש לבחור בפעילות מתוך האוגדן/ פעילות שאינה מתוך האוגדן-יזומה, ולשלוח באתר.
אם הנכם בית ספר על יסודי-עליכם למלא ספח הצהרה לעל יסודיים לשלוח דרך האתר.

3. איך אדע אם יש אישור לביצוע הפעילות?
אישור ביצוע הפעילות מתקבל מהקרן בכתב בלבד (ולא אישור טלפוני) והוא נשלח לכתובת המייל שצוינה בטופס בקשה לפעילות שנשלח לקרן.
האישור מתקבל תוך שבועיים מיום קבלת טופס הבקשה לפעילות במשרדי בקרן לקידום מקצועי.
*לתשומת לבכם, אין לבצע פעילות ללא קבלת אישור בכתב מהקרן.

4. האם אפשר לנצל את התקציב להסעה בלבד או לארוחה בלבד?
לא. תשלום עבור ההסעה או המסעדה מותנה קודם כל בפעילות שתתבצע. רק אם תתבצע פעילות יאושר תשלום להסעה ו/או לארוחה.
התקציב לארוחה/ כיבוד קל הינו עד 45 שח למשתתף שנכח בפעילות בלבד.

5. את מי עלי לעדכן במידה ובוטלה/ נדחתה פעילות במקרים חריגים?
במידה ובוטלה/ נדחתה פעילות יש לעדכן את הגוף המבצע בהתראה של מינימום משבועיים ממועד הפעילות וכן, את צוות "התפריט הבית ספרי" בקרן לקידום מקצועי.

6. במידה ונדחתה פעילות למועד אחר הם יש צורך בשליחת טפסים חדשים?
לא, יש לעדכן את המועד החדש לפעילות על ידי שליחת "צור קשר" וציון סמל המוסד.

7. כיצד עלי לפעול במידה וברצוני לשנות פעילות?
לא ניתן לשנות את הפעילות לאחר קבלת אישור בגין פעילות.

8. האם עלי לבחור פעילות מתוך האוגדן בלבד?
לא. ניתן גם לבחור בפעילות שאינה מתוך האוגדן - יזומה ובתנאי שהפעילות הינה בעלת אופי חוויתי-העשרתי חינוכי.

9. איך מקבלים את ההחזר הכספי עבור הפעילות?
מיד לאחר הפעילות יש לשלוח בדואר בלבד את דו"ח ביצוע פעילות בצירוף החשבוניות ו/או הקבלות המקוריות+ רשימת המורים שהשתתפו בפעילות+ ת.ז של כל אחד מהם לכתובתנו הקרן לקידום מקצועי, רח' בן סרוק 8 ת"א 6296912.

10. תוך כמה זמן מתבצע ההחזר הכספי?
תנאי התשלום הם שוטף+ 60 יום מתאריך הגעת דו"ח ביצוע פעילות בצירוף החשבוניות ו/או הקבלות המקוריות+ רשימת המורים שהשתתפו בפעילות+ ת.ז, לכתובתנו: הקרן לקידום מקצועי בן סרוק 8 תל אביב 62969.

11. במידה ובחרנו פעילות שהיא לא מתוך האוגדן, מי משלם לספקים את התשלום?
על המוסד החינוכי לסכם מראש את אופן התשלום עם הספק. ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות 1- המוסד החינוכי ישלם לספק וישלח את הקבלה המקורית בצירוף טופס 2+ רשימת משתתפים+ ת.ז, והקרן תשלם למוסד החינוכי תשלום שוטף+ 60 יום מהגעת הטפסים לקרן.
אפשרות 2- הספק יקבל את התשלום מהקרן. במקרה כזה המוסד החינוכי ישלח את החשבונית המקורית בצירוף טופס 2 + רשימת משתתפים+ ת.ז, והקרן תשלם לספק תשלום שוטף+ 60 יום מיום הגעת הטפסים לקרן.

*חשוב ליידע את הספק על זמני התשלום, שוטף +60 מיום הגעת החשבוניות לקרן.

12. למי מתבצע ההחזר הכספי לאחר הפעילות?
ההחזר הכספי מתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק. התשלום יועבר לספק ו/או לחשבון ביה"ס או לחשבון הועד בלבד. אין החזר לחשבון אדם פרטי (פרט לגננות).

יש למלא את פרטי החשבון המלאים בדו"ח ביצוע פעילות.

13. עד מתי ניתן להגיש טופס בקשה לפעילות?
טופס בקשה לפעילות לאישור הקרן יש להגיש בהקדם ומיד מקבלת התקציב ולא יאוחר מיום 30/6.
בשל העומס בחודשי מאי ויוני מומלץ להיערך ולשלוח טופס בקשה מיד עם קבלת התקציב.

14. עד מתי ניתן לבצע פעילות במסגרת פרוייקט תפריט בית ספרי?
עבור בתי ספר יסודיים/גננות מועד אחרון וסופי לביצוע פעילות באישור הקרן- 30/8
עבור בתי ספר על יסודיים מועד אחרון וסופי לביצוע פעילות באישור הקרן- 30/6

15. מה קורה כאשר מורה מלמד בשני מוסדות? כיצד יודעים לאיזה בי"ס הוא משויך?
מה שקובע הוא השיוך של המורה למוסד כפי שמופיע בתלוש המשכורת של המורה.

16. עד מתי ניתן להגיש דוח ביצוע פעילות וחשבוניות?
דוח ביצוע פעילות יש להגיש מיד בתום הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מיום 15.9, לאחר תאריך זה לא נוכל לכבד חשבוניות.

17. האם ניתן לבצע פעילות משותפת של כמה מוסדות?
ישנה אפשרות של איגום תקציבים, כלומר מוסד חינוכי (ביה"ס/ רכזת גננות) אשר מעוניין לבצע פעילות עם מוסד חינוכי אחר יכול לאחד את התקציב השנתי של המוסדות עד 4 מוסדות בלבד, ורק בין אותו סוג מוסד (לדוגמא: רכזת גננות עם רכזת גננות, ביה"ס יסודי עם בית ספר יסודי ומתי"א עם מתי"א בלבד) *אפשרות זו לא תתאפשר עבור בתי ספר על יסודיים.