מחשב נייד לכל
מורה/גננת
קהילות מקצועיות
הקרן לקידום מקצועי
טכנולוגיה בכף היד בין הצלצולים לימוד
שפות
מודעות יש קול ויש עונה מפגשים להצלחה ב.מ.ה פרזנטציה בריבוע ערוץ
הוידאו
ממדים סופר
נולד
שעורים בתנ"ך קישורן כתבי עת תפריט
בית ספרי
 
 
 
ראשי
אודות
דבר המזכ"לית
דבר המנכ"ל
סרטונים
תמונות
 
 
חדשות
 
8
21/05/2020
מנהלים ועובדי הוראה יקרים, יש לפעול ברוח מכתב ...
8
20/05/2020
תגובת קרנות ההשתלמות תכתבה בתוכנית "האזרח ...
8
20/05/2020
* פתיחת שערים בבתי ספר
* שעות נוספות
* ...
8
20/05/2020
עכשיו גם בוואטסאפ
8
19/05/2020
פנינו היום לשר הבריאות וביקשנו הבהרות לגבי ...
8
17/05/2020
כולנו יודעים שחלק מההנחיות בלתי אפשריות ליישום ...
8
11/05/2020
מתחילת משבר הקורונה עובדים צוותי החינוך לילות ...
8
10/05/2020
לסיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ וחרדה
8
7/05/2020
גננות
8
7/05/2020
מנהלים

br/>
 
 
מחשב נייד לכל מורה \ גננת
 

מחשב נייד לכל מורה - פרטים שחשוב לדעת

התוכנית מחשב נייד לכל מורה הוקמה ע"י אורי בן ארי מיסד ונשיא של קרן "אתנה" .המיזם נולד לתוך הכרה שהגיע הזמן לשים את ההדגש על העצמת המורים, , על ידי קבלת מחשב נייד, להובילם לתרבות המתוקשבת של המאה ה21 .

קרן אתנה פנתה להסתדרות המורים –ולמשרד החינוך מתוך הכרה והבנה של חשיבות השותפות כדי להצליח.
בנוסף לכך פנתה קרן אתנה לשותפיים עסקיים ותורמים מהמיגזר השלישי שהנושא של העצמת המורים מצא אוזן קשבת אצלם והביעו נכונות להתגייס לטובת הפרוייקט..

התוכנית יצאה לדרך ב 2007 כפילוט ב-3 ישובים במחוז הדרום: ערד , באר שבע וירוחם בהשקה חגיגית שקדמה לחלוקה במשרד ראש הממשלה דאז –אהוד אולמרט. .

לתוכנית- "מחשב נייד לכל מורה " מספר שותפים והם:
קרן "אתנה", משרד החינוך- מינהל מדע וטכנולוגיה , הסתדרות המורים באמצעות הקרן לקידום מקצועי,
בנק מסד, רשויות ומועצות מקומיות , חב' מפעיל, חב' טושיבה.

תורמים לתוכנית "מחשב נייד לכל מורה" :
קרן מיראז'- ערד, באר וירוחם, ארגון אורט העולמי - באר-שבע, טירת הכרמל ונשר
מיקרוסופט, אינטל, הקרן המשפחתית עש תד אריסון - שדרות, דימונה סבב א וסבב ב', ועפולה
מגבית בריטניה, מטה אשר ומעלה יוסף, משפ' ליכטמן - לוד, רוטרי לוד- לוד, משפחת חברוני- טבריה
קרן idb ורשת עמל- אופקים

מהות התוכנית
הפרוייקט "מחשב נייד לכל מורה" במהותו נועד להעצים את מעמדו של המורה ולהגביר את נגישותו לסביבה דיגיטלית. התוכנית מכשירה ומפתחת את יכולות המורה להשתמש במחשב למטרות שונות: ניהול מידע ונגישות לתכנים, ניהול דיון מקוון, ניהול הוראה, ניהול למידה וביצוע משימות מקוונות. הכוונה שבכך תהפוך סביבה זו לאורח חיים של ההוראה והלמידה הזמינה ומצוייה בכל עת,בכל כתה, ובכל בית ותסייע בקידום הוראה ולמידה המכשירה לומד עצמאי ויוזם המשתמש בתקשוב באופן מושכל . ממורה המצטרף לתוכנית מחשב נייד לכל מורה נדרש ומצופה לשנות את פרדיגמת ההוראה שלו כך שתתאים להוראה בסביבה מתוקשבת, ויעשה שימוש בשיטות הוראה מתקדמות.

טבלטים למורים ולטכנולוגיה למדעים ה"אתנה " בשיתוף הקרן לקידום מקצועי השיקו את התכנית "טאבלט איינשטיין+ לכל מורה למדע וטכנולוגיה" במטרה להעצים את המורים בישראל בכלל ואת המורים למדע וטכנולוגיה בישראל בפרט. לשם קידום הנושא, הוחלט להעניק לכול מורה מדע וטכנולוגיה בישראל, את הטאבלט איינשטיין וקורסי הדרכה מקצועיים לכל מורה. צוות משותף של משרד החינוך, ולמד"ע מאוניברסיטת תל אביב בסיוע קרן אתנה והנהלת הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים פיתח תכנית הדרכה מקצועית לעבודה ולימוד מקצועות המדע והטכנולוגיה באמצעות הטאבלט המתבסס על מערכת הפעלה של אנדרואיד,

מטרות ויעדים

 התאמת דרכי ההוראה לסביבה מקוונת
 צימצום הפער הדיגיטלי בין מורים ותלמידים
 ניהול שיגרת עבודה אישית, מקצועית (פדגוגית ארגונית) באמצעות מערכות תקשוב.
 בתוך שנתיים מיום כניסת בית הספר לתהליך לגרום למורים לשלב תהליכי הוראה ולמידה מקוונת, כחלק בלתי נפרד
  מעבודתם בכיתה ובבית הספר.
 עידוד שיתוף פעולה בין מורים עמיתים

תוכנית ההשתלמות של המורים

תוכנית ההדרכה וההשתלמויות בת 120 ש' נועדה לספק לבית הספר מעטפת סיוע וליווי למורים מרמת העזרה האישית ע"י מדריך ומטמיע ועד רמת ההשתלמות הבית ספרית, במלואה הכוללת את מנהל ביס' וצוות המורים שלו.
ההשתלמות מוכרת לקידום המקצועי של המורים.

מבנה הפעילות במפגשי ההשתלמות:

 חשיפה והקניית עקרונות , מתודולוגיות וגישות להוראה מתוקשבת.
 התנסות, יישום ותרגול המיומנויות הנרכשות
 פעילויות הערכה ומשוב באמצעות כלים מתוקשבים.
 דיון עמיתים

ביצוע הפרוייקט

ועדת היגוי עליונה וועדה פדגוגית, המשותפות לכל הגורמים בפרוייקט קבעו, במשותף, את היעדים, הקריטריונים לבחירת בתי-ספר, ותוכניות ההכשרה. נציגי הקרן לקידום מקצועי , שותפו בועדות הפרוייקט מתחילתו, והם עוקבים אחר התקדמות הפרוייקט ברמת המטה.
מידי מספר חודשים מטה הפרוייקט ניפגש על מנת לעקוב ולקבוע מדיניות השתלמות התואמת את הדרישות וצורכי השטח., לשמוע על הנעשה, להפיק לקחים ולתת פתרונות נקודתיים.

הסתדרות המורים באמצעות הקרן לקידום מקצועי משתתפת בחלק מעלויות המחשב בסך 150$ למורה, חבר הסתדרות המורים העובד 50% מישרה.

בקרה ומעקב:

בישובים בהם חולקו מחשבים לבתי-הספר מתקיים פורום ישובי בהשתתפות נציג מח' החינוך/ העירייה, נציג בסניף הסתדרות המורים ,מפקחת תקשוב, מפקחי בתי הספר, נציגי הקרן לקידום מקצועי, המנהלים, ונציג קרן אתנה. פורום זה קרוי ועדת היגוי ישובית הנפגשת לפחות פעם אחת במהלך החצי שנה הראשונה של ההשתלמות .
פגישות נוספות של ועדות ההיגוי נערכות גם בשנה השניה להשתלמות ועם סיום ההשתלמות. המורים נדרשים לביצוע מטלה כדי לבדוק את ידיעותיהם בכניסה לפרוייקט, וכן מבצעים מטלה לימודית בסיום כל שלב השתלמות.
חלק מנוהל ועדת היגוי , הפיקוח והמנהלים מגיעים עם נתונים לגבי המורים המשתלמים, מה קורה עם המחשבים / המורים/ תקלות/ וכמו כן כיצד בא לידי ביטוי השינוי שחל בהוראת המורים בכיתה.
המנהלים, הפיקוח מידעים את השותפים בכל מה שקורה עם המורים מקבלי המחשב מיום קבלת המחשב בטקס ההשקה.
עוד נמסר מידע על תקלות טכניות במחשבים ו/או על ליקויים בתיקשורת האינטרנט הפעלת חברת מפעיל/ קרן אתנה נמסר מידע על תוצאות המיפוי התאמת המיפוי לאוכלוסיית המשתלמים

הוצעו פתרונות להטרוגניות כגון:
*קורס מורים מובילים באוניברסיטה
*עזרה למתקשים עי המדריכים הבית ספריים
*המורים המתקדמים יותר מסייעים לחבריהם.
*בנית השתלמות אזורית משלימה לקבוצה של המתקשים או לקבוצה של החזקים

הישיבות הן תכליתיות ומטרתן מתן מענה מידי למצוקות/בעיות של המורים על פי דיווחי המנהלים , אוירת בית הספר השתנתה, התיקשורת עם המורים היא באמצעות הדואל, ו כן תיקשורת המורים עם התלמידים וההורים באמצעות אתר כיתתי או פורום בית ספרי. המורים מעלים חומרים שלהם מתוקשבים לאתר בית ספרי ו/או לאתר עירוני.כמו כן נגישים באופן מידי לחומרים של מורים עמיתים באותו מקצוע.

על פי דוגמאות מהשטח מנהל מוביל את צוות בית הספר הן בהשתלמות ובשגרת העבודה עם המחשב בהוראה בכיתות והתיקשורת המינהלית והמקצועית.

אמנה בית-ספרית:
כל מנהל בי"ס וצוות המורים בטקס ההשקה,, נדרשים לחתימה על אמנה בית-ספרית בה מתחייב ביה"ס על קיומה של תקשורת דיגיטלית בין קהילת ביה"ס, והתחייבות לביצוע ההשתלמות, לאורך השנה.