תוכן הפרק
הפרק עוסק במשתה השני של אסתר שחל בט"ז בניסן. המלך חזר ושאל לבקשתה של אסתר, וגם הפעם הוא הבטיח: "עַד חֲצִי הַמַּלְכוּת וְתֵעָשׂ". הפעם אסתר השיבה למלך שגזירת שמד הוטלה עליה ועל עמה. לשאלת המלך מי הוא האחראי לדבר, היא הצביעה על המן היושב לצידם. המלך ברוב כעסו יצא לגינת הביתן כדי לעכל את הדברים, בשובו הוא מצא את המן כורע לפני המלכה. הוא פירש את הדבר כאילו המן מבקש לכבוש את המלכה, והגיב בכעס רב. אחשוורוש שמע מחרבונה על העץ שהוכן לתלות את מרדכי, וציווה לתלות עליו את המן.

נושאים למיקוד