מטרות השיעור

מטרות בתחום הקוגניטיבי
 1. הבנת תכניתה של אסתר.

מטרות בתחום האפקטיבי (ערכי-חינוכי)
 1. אדם חייב לפעול ומהשמיים יסייעו בידו .

מטרות בתחום הפסיכו מוטורי (מיומנויות)
 1. התמודדות עם פרשנות.


מורה

פיסקה ראשונה: אסתר משלימה את תכניתה במשתה השני (פסוקים א-ז)

קריאהמורהלוח
מה ניתן ללמוד על אסתר מדרך הדיבור שלה אל המלך במשתה השני בהשוואה לדיבורה במשתה הראשון?

מורה
אסתר בנתה את נאומה בחכמה רבה.

לוח
פתיחה מנומסת:
"אִם מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ הַמֶּלֶךְ וְאִם עַל הַמֶּלֶךְ טוֹב".

בקשה וסיבה:
"תִּנָּתֶן לִי נַפְשִׁי בִּשְׁאֵלָתִי וְעַמִּי בְּבַקָּשָׁתִי
כִּי נִמְכַּרְנוּ אֲנִי וְעַמִּי לְהַשְׁמִיד לַהֲרוֹג וּלְאַבֵּד" -
מבקשת על חייה ועל חיי בני עמה.

טיעון להצדקת הבקשה
וְאִלּוּ לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת נִמְכַּרְנוּ, הֶחֱרַשְׁתִּי,
כִּי אֵין הַצָּר (האויב) שֹׁוֶה בְּנֵזֶק הַמֶּלֶךְ.

אסתר טוענת שאילו הגזירה שנגזרה עליה ועל בני עמה, הייתה להימכר לעבדות היא הייתה שותקת, מחרישה, שהרי למלך הייתה תועלת כספית מעבדותם.
היא רומזת בכך שגזירת המן מהווה נזק למדינה, שהרי היהודים מכניסים כסף לקופת המדינה: "כִּי אֵין הַצָּר (האויב) שֹׁוֶה בְּנֵזֶק הַמֶּלֶךְ".

מורהדיון בכיתה
האם אתם זוכרים באיזו טענה שכנע המן את אחשורוש?
תשובה מצופה: המן שכנע את המלך בטיעון שטובת המלך כביכול עומדת נגד עיניו: "וְלַמֶּלֶךְ אֵין שֹׁוֶה לְהַנִּיחָם" (ג, ח).

לוח

המן לאחשוורוש אסתר לאחשוורוש
"וְלַמֶּלֶךְ אֵין שֹׁוֶה לְהַנִּיחָם" כִּי אֵין הַצָּר (האויב) שֹׁוֶה בְּנֵזֶק הַמֶּלֶךְ.
הפועל 'שווה' מכוון לתועלת של המלך. המן מדבר על התועלת בהריגת היהודים, ואילו אסתר מדברת על אי התועלת שבהריגתם.

לוח
אחשוורוש: "מִי הוּא זֶה וְאֵי זֶה הוּא אֲשֶׁר מְלָאוֹ לִבּוֹ לַעֲשׂוֹת כֵּן?
המלך נשמע המום, ודורש לדעת מי האיש שהעז לעשות כן.

אסתר: "וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר אִישׁ צַר וְאוֹיֵב הָמָן הָרָע הַזֶּה"

מורה
לרגע זה כיוונה אסתר את כל מהלכיה. היא מצביעה על (המן הַזֶּה), ומכנה אותו ללא פחד בכינויי גנאי: "אִישׁ צַר וְאוֹיֵב הָמָן הָרָע".

תארו את תגובת אחשוורוש והמן למשמע דבריה של אסתר:

המן
המלך


תארו כיצד מצטיירות דמויותיהם של אסתר ואחשוורוש בפרק זה.
 1. דמותה של אסתר (זכרו שמרדכי ציווה עליה להתחנן לפני המלך ד, ח).
 2. דמותו של אחשוורוש (זכרו את העובדה, שהוא עצמו נתן להמן את טבעתו לנהוג ביהודים כראות עיניו ג, י - יא).
פיסקה שנייה: סופו של המן (פסוקים ח-י)

מורהדיון בכיתה

דף עבודהדיון בכיתה
חז"ל מצביעים על צירוף המקרים כפעולתה של ההשגחה העליונה. קראו את המקור הבא, והשיבו לשאלות הבאות.
אסתר רבה (וילנא) פרשה י:
מה עשה מיכאל? דחפו (את המן) על אסתר והייתה מצעקת: אדוני המלך הרי הוא כובשני לפניך! ויאמר המלך: 'הגם לכבוש את המלכה עמי בבית?' ושמע המן הדבר הזה ונפלו פניו. מה עשה אליהו זכור לטוב? נדמה (התחפש) לחרבונה ואמר לו: אדוני המלך' גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי וגו', ... מיד צוה המלך לתלותו על העץ אשר הכין למרדכי..."

 1. פעמיים התערבה ההשגחה העליונה במהלך המשתה של המלך. הסבירו
  1. א.

  2. ב.


 2. עיינו בפרק א פסוק י, וכתבו מי היה חרבונה?


 3. סכמו בתרשים שלהלן את דרכי פעולתה של אסתר.

  דברי אסתר למרדכי (ד, טז):

  ההכנות של אסתר ונערותיה (ד, טז):

  דברי אסתר בחצר המלך (ה, ד):

  דברי אסתר במשתה הראשון (ה, ז-ח):

  דברי אסתר במשתה השני (ז, ג-ו):

  התוצאה (ז, י):

לקחי הסיפור:

מעשיה של אסתר מלמדים שאדם לא יכול לשבת בשקט בביתו ולקוות שמהשמים יפעלו למענו, עליו לפעול ולהשתדל ואף להתפלל כדי לקבל את עזרת ה' למעשיו.