הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
אודות
 

הקרן לקידום מקצועי, מיסודה של היסתדרות המורים בישראל, המעודדת את קידומם האישי והמקצועי של עובדי ההוראה, הקימה אתר זה לתמיכה וסיוע למורי התנ"ך.

אתר 'שיעורי התנ"ך', הוא מיזם ניסיוני שמטרתו לסייע למורי תנ"ך, בבית הספר היסודי, בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, בהוראת המקצוע.

האתר מכיל חומרי העשרה למורה והצעות למערכי שיעור והפעלות של התלמידים, בשימת דגש על חווייתיות הלימוד, פיתוח החשיבה והקניית מיומנויות למידה המיוחדות למקצוע התנ"ך. בפרקי הלימוד הושם דגש על פרשנות הטקסט; דרכי העיצוב הסיפרותי שלו; חקר רעיונות והעשרה בין תחומית בנושאים היסטוריים, גיאוגרפיים, ארכיאולוגיים ואמנותיים.

התכנית הניסיונית מיועדת לשכבת כיתות ו' בחינוך הממלכתי וממלכתי- דתי,
בהלימה לתכניות הלימודים של משרד החינוך.
אני מקווה שתמצאו עניין באתר זה.
נשמח לשמוע תגובות והערות בפייסבוק של הסתדרות המורים.

בברכה
שלמה ישי
מנכ"ל הקרן לקידום מקצועי
הסתדרות המורים

כתיבה:
ד"ר חיה שרגא בן איון, בית הספר הממלכתי
ד"ר ציפי עצמון, בית הספר הממלכתי דתי