הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מלכים ב
 
 

 אלישע ונס כד השמן (פסוקים א-ז)

הסיפור שלפנינו מתאר איך אלישע מסייע לאלמנת אחד מבני הנביאים, שנמצאת במצוקה כלכלית קשה.


 


  • תארו את המצוקה של האישה האלמנה.
  • באלו אמצעים השתמש אלישע?
  • מה נתבקשה האישה לעשות ואיך התרחש הנס?.
  • האישה זכתה לנס כי:

א. _______________

ב.________________

 


מלאו את הטבלה שלפניכם בהתאם להוראות שבעמודה הימנית. בעמודה הפנימית הסבירו בלשונכם, ובעמודה החיצונית רשמו את הפסוק כפי שהוא מופיע בתנ"ך.פנייה לנביא


המצוקה


הפעולה


הנס


הישועה

נס השמן שחולל אלישע בסיפורנו דומה לנס השמן והקמח שעשה אליהו. נבחן את הרכיבים הדומים:

נס השמן שעשה אלישע (מלכים ב ד, ג-ז).נס השמן שעשה אליהו (מלכים א יז, ח-טו).פריט ההשוואה


הדמויות


עוני ורעב


נס השמן


הישועהאלישע והאישה השונמית (פסוקים ח-לח)

אליהו גומל לאישה השונמית (פסוקים ח-יז)1. איך היטיבה האישה השונמית עם אלישע?
2. איך דיברה והתנהגה האישה עם אלישע, ומה הדבר מלמד על מעמדו בעיניה?.
3. טובה תחת טובה. הסבירו את המשפט הזה בהקשר לפסוקים ח-יז.
4. איזה קו אופי נוסף כאן לדמותו של אלישע?

מות הילד (פסוקים יח-כד)1. תארו את מעשיה של השונמית לפני מות הילד ואחריו.
2. רשמו את הפעלים הקשורים לפעילותה.
3. מהן התכונות הבולטות ביותר של השונמית בפסוקים יח-כד?


השונמית מפצירה באלישע לרפא את בנה (פסוק כה-לא)
 


1. מה המיוחד בהתנהגותה של השונמית בפסוקים יז-כד?
2. מה השינוי שחל בשונמית לפי הפסוקים האלה?
3. מה ניתן ללמוד מדבריו של אליהו: "וַיהוָה הֶעְלִים מִמֶּנִּי וְלֹא הִגִּיד לִי", על יכולותיו הנבואיות?
4. מה ניתן ללמוד מכישלונו של גיחזי להחזיר לחיים את הילד?


אליהו מחייה את בן האישה השונמית (פסוקים יח-לז)


המורה תסב את תשומת לב הכיתה לכך שלפעולה הנס של אלישע קדמה תפילה לה'. הנסים שלו תלויים בה' ולא בכוחותיו המיוחדים.

 


1. תארו את תהליך החייאת הילד.
2. יש אומרים שאלישע ביצע בילד החייאה רפואית כבימינו. מה דעתכם על כך?
3. הוכיחו מהפסוקים האחרונים שאלישע והאישה חזרו לדגם ההתנהגות הקודם שלהם.
4. אילו השונמית הייתה מתפללת לה', מה לדעתכם היא הייתה אומרת.


  דגם התרחשותו של הנס


מלאו את הטבלה שלהלן: בעמודה האמצעית רישמו את הדברים במילים שלכם, ובעמודה החיצונית צטטו את הפסוק המתאים:פנייה לנביא


המצוקה


הפעולה


הנס


הישועההדמויות בפסוקים ח-לז


כתבו סיכום על כל אחת מהדמויות בקטע:
האישה השונמית, בעלה, אלישע וגיחזי, והעריכו את התנהגותה של כל אחת מהן.

יד ההשגחה בסיפור האישה השונמית ואלישע (פסוקים ח-לז)
 


היכן מתגלה יד ההשגחה האלוהית בסיפור השונמית?נס הנזיד (פסוקים לח-מא)

1. תארו את הווי החיים של בני הנביאים כפי שהוא מתבטא בסיפור.
2. מה הדוגמה הממחישה את העוני של בני הנביאים?בטבלה שלפניכם מופיע דגם התרחשותו של הנס; בעמודה האמצעית רישמו את הדברים במילים שלכם, ובעמודה החיצונית הביאו כציטוט את הפסוק המתאים:פנייה לנביא


המצוקה


הפעולה


הנס והישועה


נס הביכורים (פסוקים מב- מד)


בטבלה שלפניכם מופיע דגם התרחשותו של הנס. בעמודה האמצעית רישמו את הדברים במילים שלכם, ובעמודה החיצונית הביאו כציטוט את הפסוק המתאים:הפנייה


המצוקה


הפעולה


הנס והישועה


חיי היום יום בסיפורי בפרק ד


תארו את הווי החיים שמתגלה בסיפורים שבפרק ד.