הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מלכים ב
 
 
  • בני הנביאים חיו יחד בחבורות, במקומות קבועים כמו יריחו, הגלגל, בית אל, והם נהגו לאכול ביחד.
  • בני הנביאים היו עניים. כך מעידים הסיפורים על כד הקמח ועל הנזיד שבישלו בעת הרעב.
  • אנשים עשירים ומכובדים נהגו לכלכל את אנשי האלהים החשובים, ואפילו להלין אותם בבתיהם.
  • בימי שבת וראש חודש נהגו ללכת אל 'איש האלהים'.
  • לאיש האלהים היה משרת אישי.
  • בין איש האלהים להמון לא נוצר מגע ישיר; הנער המשרת היה המתווך.
  • התחבורה התנהלה על גבי חמורים ואתונות.
  • אנשים עשירים יכלו לבנות עליית קיר, ולהציב שם מנורה, שולחן וכיסא לאורחיהם.