הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מלכים א
 
 

עושרו של שלמה, הנשים והבמות (פסוקים א-ג)

 (פסוקים א-ג)

נושאים להדגשה

  • נישואים דיפלומטיים בין מדינות.
  • ריכוז הפולחן לעומת הפולחן בבמות.
  • גדולתו של שלמה.

 

המורה תבהיר את המושג: "נישואים דיפלומטיים", ומה הם מלמדים על מעמדו הבינלאומי של שלמה.
המורה תדגיש את חשיבותה של מצרים כמעצמה בתקופת התנ"ך.
המורה תסביר את המושגים "פולחן" שמשמעותו עבודת אלהים (בקורבנות, בשירה, בתפילה); "במות"; "ריכוז הפולחן" ואז תפנה לשאלות הבאות:

 

  

גדולתו של שלמה מתבטאת בכמה שטחים:

א. __________________________

ב. __________________________

ג.___________________________

 


1.      מה ניתן ללמוד על שלמה מנישואיו עם בת פרעה?
2.      מדוע נישואין של מלכים עם בנות מלכים ממדינות אחרות מכונים: "נישואים דיפלומטיים"?
3.      עבודת ה' בבמות כללה את המלך ואת כל העם. העתיקו את הפסוקים המציינים עובדה זאת.
4.      העבודה בבמות נחשבה לחטא. עיינו בספר דברים יב, יא-יד והסבירו באמצעות הכתוב באיזה מקום צריך לקיים את פולחן ה'.
5.      בפסוקים א-ג בפרקנו ניתנת כעין התנצלות לקיום עבודת ה' בבמות. מהם המילים המביעים את ההצטדקות לעבודת ה' בבמות?

 

התגלות ה' לשלמה בחלום בגבעון (פסוקים ד-טו)


 

 1.     
מדוע הלך שלמה אל הבמה בגבעון?

2.      איך מתואר הכבוד שחולק שלמה לה'?

3.      מה ניתן ללמוד על שלמה מהמספר הרב של הקורבנות שהוא העלה?

 

 דפי עבודה: הדיאלוג בין ה' לשלמה בפסוקים ה-יד:

 

בעמודה הימנית מופיעים הדוברים – ה' ושלמה. בעמודה האמצעית כתובים נושאי השיחה. בעמודה השמאלית יוסיפו התלמידים את הפסוקים המתאימים לכל היגד והיגד .

ראו הדוגמה בשורה הראשונה.

 

הפסוקים המתאימיםתוכן ונושאיםהדוברים
"שְׁאַל מָה אֶתֶּן לָךְ" (פסוק ה). מאפשר לשלמה להביע משאלה.

ה'
(פסוק ה):

1.
2.
3.
4.

      1.      מודה לה' על שהושיב אותו על כיסא אביו.

      2.      מפאר את דוד אביו כאיש צדיק.

      3.      מדבר על חוסר ניסיונו כמנהיג.
4. מבקש מה' חכמה ותבונה לשפוט ולהנהיג את עמו.

שלמה
(פסוקים ו-ט):

1.
2.
3.

1. ה' מגיב בחיוב ובסיפוק על דברי שלמה.

2. ה' מעניק לשלמה תוספות לבקשתו.

3. ה' מתנה עם שלמה תנאי לאריכות ימיו.

ה'
(פסוקים י-יד):

 מודה לאלהים ועורך משתה.

שלמה
(פסוק טו):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      חוו דעתכם, מדוע מצאה תשובתו של שלמה חן בעיני ה'.

2.      מהן התכונות שהצטיין בהן שלמה עוד לפני קיום הברכות של ה'?

3.      הביאו דוגמאות מחיי היום יום שלכם על כך שמנהיג ציבור צריך להיות בעל אוזן קשובה, ולב מבין. 

 

 

 


משפט שלמה (פסוקים טז-כח)
1.      תארו את המקרה שהובא בפני שלמה.
2.      מה הופך את המשפט לקשה במיוחד. נמקו.
3.      היכן בולטת חכמתו של שלמה במשפט הזה?
4.      כתבו משפט ועשו שימוש בצירוף המילולי: "נִכְמְרוּ רַחֲמֶיהָ".
5.      כתבו כתבה עיתונאית על משפט שלמה.
6.      ערכו ראיון עם האם האמיתית.