הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מלכים א
 
 

בחלק הראשון של הפרק נמסרת צוואת דוד לשלמה, והיא כוללת הוראות לשמירת חוקי ה', נקמה באנשים שהזיקו לדוד ועשיית חסד עם ברזילי הגלעדי. דוד מת אחרי שמלך ארבעים שנה על ישראל ויהודה, מתוכם שבע שנים בירושלים וביהודה, ושלשים ושלש שנים על כל ישראל.

בהמשך ביקש אדוניהו מבת שבע שתפנה לשלמה על מנת שיאפשר לו לשאת את אבישג השונמית לאישה. בת שבע הסכימה. היא היתקבלה בחמימות ובכבוד על ידי המלך שהבטיח לה להיענות לבקשותיה. אולם, כששמע את בקשתו של אדוניהו הוא נמלא זעם. הוא ראה בה ניסיון לחתור תחתיו. הוא כעס על אמו, כמשתפת פעולה עם אדוניהו וראה בפעולה זו סיוע לאדוניהו להשיג את המלוכה. שלמה ראה בצעדו של אדוניהו מגמה חתרנית ונשבע להמיתו. בתירוץ זה הוא שלח את בניהו בן יהוידע להרוג את אחיו כמורד במלכות.

אחרי האירוע הזה שלמה המשיך בחיסול חשבונות של אביו. את אביתר הוא הדיח מהכהונה הראשית בירושלים ושילח אותו לעיר הכהנים, ענתות. אמנם הוא סבר שאביתר ראוי למות, אבל בשל העובדה ששירת בקודש ונשא את ארון ה' הוא לא המיתו. משנודע ליואב בן צרויה, על החיסולים, הוא הבין ששעתו קרבה, והוא מיהר להחזיק בקרנות המזבח. שלמה לא ויתר לו. הוא שלח את בניהו בן יהוידע להרוג אותו. יואב סירב לבקשת בניהו לצאת מאהל ה', ובניהו בן יהוידע הרג אותו, לפי צו המלך בתוך האהל המקודש. בהרגו את יואב הוסר כאילו עוון הדם השפוך מעל זרעו של דוד. אחרי מותו של יואב הפקיד שלמה את בניהו בן יהוידע על הצבא. לאחר מכן הזהיר דוד את שמעי בן גרא, האיש שקילל את דוד בשעה שברח מפני אבשלום. שלמה נתן לו את חייו במתנה, בתנאי שיישב בירושלים, ולא ייצא ממנה. שמעי מתחייב, אבל שלוש שנים מאוחר יותר ברחו שנים מעבדיו ובקשו מקלט אצל אכיש מלך גת. שמעי הלך להביא את עבדיו משם, וכשחזר ציווה שלמה על בניהו בן יהוידע להרגו על שהפר את שבועתו והבטחתו.

נושאים למיקוד 

א.     
צוואת דוד ומותו
ב.      מערכת היחסים שבין אדוניהו ושלמה.
ג.       דמותה של בת שבע
ד.      שלמה מבסס את מלכותו; מגרש ומחסל את אויביו.