הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
תהילים
 
 

לפי המסורת דוד המלך חיבר את ספר תהילים. מסורת זו מושתתת על העובדה שחלק גדול מהמזמורים פותח בצירוף: "מזמור לדוד", שפירושו, מזמור שדוד כתב, או מזמור שנכתב לכבודו של דוד. המחקר המדעי שולל את התפיסה המשייכת את המזמורים לדוד, והגישה הרווחת מניחה שהספר נתחבר במשך מאות רבות של יצירה (כאלף שנים) בתקופת הבית הראשון והשני, ואולי עוד לפני הבית הראשון.

השירה המזמורית היוותה חלק בלתי נפרד מעבודת ה' שהתנהלה במקדש. משוררים, נגנים וזמרים ליוו את הפולחן הדתי. משוררים אלה השתייכו למשפחות משוררים כמו בני אסף, בני קורח ואחרים.

חלק מהמזמורים אישיים והפרט עשה בהם שימוש לצרכיו. חלק אחר הם מזמורי ציבור שהציבור כולו אמר אותם. יש מזמורים שעוסקים בענייני קודש, ויש כאלה שעוסקים בנושאי חול מתוך היבטים מגוונים של תודה, בקשה ותפילה.

לרוב המזמורים כותרת בראשם (רק עשרים וארבעה נטולי כותרת). הכותרת מכילה פרטים אחדים, על מי חיבר אותם, באלו כלי נגינה נגנו בהם ובאלו אירועים. לעתים הכותרת הודבקה למזמור באופן מלאכותי, והיא אינה משקפת את האירוע שמתואר במזמור. מזמורים נעדרי כותרת מכונים 'מזמורים יתומים'.

שמו של הספר נגזר מלשון 'תהילה', ומכאן ניתן ללמוד שפרקי הספר עוסקים בשבח האל ובתפילות. פרקי הספר מכונים 'מזמורים', ושם זה מעיד על סגנונו השירי של הספר, שעושה שימוש באמצעים אמנותיים כמו תקבולות, דימויים, חריזה ומקצב.

ספר תהילים מורכב מחמישה ספרים. כל ספר נחתם בחתימה. יש משערים שחמשת הספרים נתחברו בזה אחר זה בסדר עוקב וקובצו בשלב מסויים לספר תהילים שלפנינו. אולם ודאות מוחלטת בנושא זה לא קיימת.

ספר ראשון: מזמורים א- מא.

ספר שני: מזמורים מב-עב.

ספר שלישי: מזמורים עג-פט.

ספר רביעי: מזמורים צ-קו.

ספר חמישי: מזמורים קז-קנ.

ספר תהילים כולל מאה וחמישים מזמורים. אולם בעבר לא הייתה שיטה ברורה של חלוקתם, ויש מזמורים שראויים להיקרא כמזמור אחד, כמו מזמור מב-מג.

 

סוגי המזמורים והנושאים הרווחים בספר תהילים:

א.      מזמורי הלל לה' שעניינם הבריאה וההשגחה של האל. מזמורי הלל לירושלים ולתורת ה'.

ב.      קינות של היחיד ושל הציבור.

ג.      תלונות של היחיד או הציבור, וביטחונו של המתפלל בישועת ה'.

ד.      מזמורי תודה.

ה.      מזמורי מלך, שעוסקים בתכונותיו הרצויות של המלך האידיאלי ובקשר שלו עם ה'.

ו.       מזמורי חכמה והגות.

 

ביבליוגרפיה:

נ"מ סרנה, תהלים א (עולם התנ"ך), תל אביב 1997, עמ' 8 – 22.

נ"מ סרנה, "תהלים, ס' תהלים" בתוך אנציקלופדיה מקראית (ח), ירושלים תשמ"ב, טורים 437 – 462.

אתר מקראנט.