הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מלכים א
 
 

מלכת שבא שמעה על גדולתו של שלמה. היא הייתה סקרנית להכירו ולקשור עימו קשרים מדיניים. המלכה הגיעה עם משלחת גדולה ובתוכם אנשי צבא. היא הביאה עימה לשלמה מתנות רבות, מתכות ואבנים יקרות ובשמים. מלכת שבא ביקשה לבחון את שלמה בחידות, כי שמעה על רוב חכמתו. ידוע מן ההיסטוריה שמפגשים דיפלומטיים בין מדינות היו כרוכים לעתים בחידות הדדיות.

מלכת שבא התרשמה מעושר חצרו של שלמה ונדהמה מידיעותיו, שעלו על כל מה שחשבה עליו. היא ברכה אותו ונתנה לו מתנות יקרות. גם שלמה העניק למלכת שבא מתנות, והיא חזרה לארצה.

בנוסף לקשרי המסחר עם שבא, נעזר שלמה בצי האניות של חירם מלך צור כדי להביא זהב, אבנים יקרות ועצי אלמוגים מארץ אופיר.

בעצי האלמוגים שרכש בנה שלמה מעקות למקדש ולארמון המלך וכלי נגינה מפוארים.


נושאים למיקוד

א. דמותו של שלמה לאור ביקורה של מלכת שבא.
ב. המסחר בתקופת התנ"ך.