הקרן לקידום מקצועי הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי שיעורים בתנך
 
אודות   מונחון   מדריך למשתמש
 
 
 
ממלכתי
 
 
 
ממלכתי-דתי
 
 
 
 
מגילת אסתר
 
 

סיכום - שאלות על המגילה:

 

·         עבודה בקבוצות

 

כתבו סיכום על כל אחת מהדמויות מפרק א-י.

שימו לב לפעולות ולדיבורים של הדמויות ועל השפעתם על איפיונן.

כתבו אם הדמות משתנה במהלך הסיפור.

בסיום כתבו את דעתכם על כל דמות.

 

כל קבוצה תכתוב על דמות אחת. הקבוצה תדון על הדמות, ותמסור את הדיווח למליאת הכיתה.

א.      דמותה של אסתר.

ב.      דמותו של מרדכי.

ג.       דמותו של אחשוורוש.

ד.      דמותו של המן.

 

 

·         הסבירו מדוע המגילה היא יצירה סטירית.

 

·         תארו את ארמונו של אחשוורוש והביאו את הפסוקים שעוסקים בעושרו.

 

·         הפעלים ט.ו.ב. והמילים 'כעס' ו'חימה' חוזרים הרבה במגילה. באלו הקשרים הם מופיעים?
ומה הם מדגישים?

 

·         בחרו שני משפטים מפרקים א-י שהשאירו עליכם רושם מיוחד, אם בגלל הסגנון הלשוני, או בגלל הרעיון.

 

·         תארו את יד ההשגחה במגילה.